ของขวัญ & แบรนด์

มอนซุนทีให้บริการ การทำชุดของขวัญสุดพรีเมี่ยม เพื่อสร้างความประทับใจในแก่ลูกค้าและพนักงานในองค์ หรืออีเว้นต่างๆ

 

Monsoon Tea x Assetwise

Monsoon Tea Special Edition 

Monsoon Tea x Microsoft

Monsoon Tea Wedding Gift

   

Monsoon Tea x Akaryn Hotel

Monsoon Tea x Another Story

Monsoon Tea x Woo Cafe

MonsoonTea x Four Seasons Resort

Monsoon Tea x Teawayuu